Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Åriket 2 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Åriket 2 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
INFORMATION TILL BOENDE I BRF ÅRIKET 2

Bifogade filer

GARANTI OCH RUTINER FÖR FELANMÄLAN

År 3-5 (2017-06-01 – 2020-05-31)

Fel som täcks av JM:s garanti under denna period ska anmälas till JM enbart av föreningens styrelse. Boende som vill göra felanmälan ska därför under denna period kontakta göra den till någon i föreningen styrelse, och så tar styrelsen ställning till hur anmälan ska hanteras vidare.

Även namnändringar m.m. vid inträden och utträden ska anmälas till någon av styrelsens ledamöter.

Vid akuta ärenden, som t ex, brand, fara för liv och egendom ska 112 kontaktas.

 

Undantag från garanti

Fel och skador som beror på bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning omfattas inte av garantin. Fel och skador som orsakats av yttre påverkan omfattas inte heller av garantiåtagandet. Exempelvis ingår inte normal justering av dörrar och fönster eller åtgärder enligt underhållsplan i garantiåtagandet.

På föreningens hemsida http://brfariket2.se/ finns bl.a. JM:s Skötselpärm, som innehåller instruktioner och tips på hur din lägenhet bör underhållas m.m.