Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Åriket 2 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Åriket 2 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSkötsel och underhåll

Bostadsrättshavaren ansvarar för bostadens skick och ska på egen bekostnad hålla lägenheten och tillhörande utrymmen, inklusive balkong eller uteplats, i gott skick. 

Till lägenheten räknas:

  • Lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
  • lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer,
  • rökgångar,
  • glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar,
  • lägenhetens ytter- och innerdörrar,
  • lägenhetens svagströmsanläggningar,
  • lägenhetens skåp med utrustning för omkoppling och fördelning av data, telefoni och TV samt digitalbox för TV. 

Bostadsrättshavaren ansvarar dock inte för ledningar, rökgångar och ventilationskanaler som tjänar mer än en lägenhet. Bostadsrättshavaren ansvarar inte heller för målning av utifrån synliga delar av ytterfönster och ytterdörrar och inte heller för lägenhetens varmvattenmätare, förutsatt att denna inte flyttats eller påverkats av bostadsrättshavaren.

Bostadsrättshavaren ansvarar endast för reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada om skadan uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse.

Bostads- & Skötselpärm

I Bostadspärmen för Brf Åriket 2 finner du inledande och översiltlig information om ditt boende.

I Skötselpärmen hittar du mer utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar.  

Båda pärmarna finns att ladda ner i pdf-format via länkarna nedan. 

Ombyggnation och större åtgärder

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten göra ändringar i bärande konstruktion, ändra befintliga ledningar eller göra annan väsentlig förändring.

Kontakta gärna styrelsen om det råder osäkerhet gällande en planerad åtgärd i bostaden.  

Brf Åriket 2 
brfariket2.se